Bowlingprosjektet på Stovner

Postet av Frank Eilert Fossum den 19. Mar 2023Stinn brakke ved åpningen av Norges Bowlingforbunds bowlingprosjekt i Groruddalen. Et mangfold og inkluderingsprosjekt hvor Stovner SK er samarbeidspartner.


Bowling i Stovner SK?

Stovner SK var fra sammenslåingen klar på at klubben ville sette i gang arbeidet med å finne flere idretter som passet inn, for å aktivisere flere til å drive fysisk aktivitet. Særlig barn og ungdom – og spesielt for jenter. Klubben har opprettet grupper for badminton og basket. Fra før var det tilbud i allidrett, dans, fotball og volleyball. I tillegg er det en paraidrettsgruppe som foreløpig bestyres av volleyballgruppa. Den har noen aktiviteter som egner seg godt, og som kan involvere både dem som har funksjonsutfordringer og de funksjonsfriske. Sittevolleyball og diamantvolleyball er eksempel på slike.

I arbeidet med å finne nye sporter kom vi i kontakt med Norges Bowlingforbund. Bowling er godt tilpasset for alle aldre og kjønn. Gruppene i klubben har benyttet seg av bowling som en del av sosiale sammenkomster. Og det er en velbrukt familieaktivitet.

Den opplagte utfordringen er at det ikke finnes noen bowlinghall i nærheten hvor organisert trening kan foregå. Oslo kommune har ikke integrert bowlingbaner i de kommunale idrettshallene. Selv om det ikke er noen bowlinghall i bydelen, slipper Stovners befolkning å reise veldig langt til de nærmeste bowlingbanene. En kjapp T-banetur til Veitvet, eller tilsvarende busstur til Lørenskog.

Norges Bowlingforbund har hatt et ønske om å få synliggjort sporten bowling. Verdens femte største sport. Norge har hatt flere verdensmestere.

Ikke alle barn og ungdommer har forutsetning/lyst til å spille fotball og håndball, hoppe på ski eller sette utfor i alpinbakkene. Men alle trenger å være fysisk aktive. Bowling er en slik sport. Det kan vi se ved at det er en stor sosial aktivitet. Familier, syklubber, skoleklasser, vennegjenger strømmer til bowlinghallene og har en hyggelig stund. Hvordan kan man rekruttere til bowling som en organisert sport?

Ved Kick-offet til «Stovnerprosjektet 2023» i bowlinghallen «Lucky Bowl» på Veitvet mandag 13. mars, sa generalsekretær i Norges Bowlingforbund Kirsten Wille blant annet:

«Vår største utfordring i forhold til rekruttering er anlegg. Vi har ikke et eneste kommunalt anlegg i Norge og er helt avhengige av tilgang til kommersielle anlegg. Det vil si at det ligger en vesentlig økonomisk barriere her, for å kunne rekruttere barn og unge inn i sporten. Her har vi en stor jobb å gjøre, vi må få klubbene til å engasjere seg lokalt i idrettsrådene og kommunen, slik at vi snart kan få på plass et kommunalt anlegg. Jeg har også utfordret OBOS på dette området. Når OBOS skal bygge 600 leiligheter på Rommen, så må folk ha noe å gjøre. En bowlinghall vil kunne bli et naturlig samlingssted for hele familien og gi et lavterskeltilbud, som det er et stort behov for i hele Oslo og ikke minst på Stovner. Vi håper nå at vårt inkluderings- og mangfoldsprosjekt som dere straks skal få høre mer om, kan bidra til økt rekruttering.

Bowling er også en fantastisk para-idrett. NBF har i mange år jobbet med å tilby et aktivitetstilbud for utviklingshemmede. I dag har vi 4 gode miljøer på Kongsvinger, Drammen, Kongsberg og Oslo. 3 ganger i året arrangerer vi Tigerlekene med over 40 deltakere hver gang. NBF skal også delta i Special Olympics World Summer Games for første gang med 2 unified teams i Berlin i juni. Vi har flere år hatt egen Døveliga og arrangerer hvert år NM for døve og hørselshemmede.» 

Ut fra disse tankene og praksis ble det utarbeidet en søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet om penger til prosjektet: «Bowling – veien til fysisk aktivitet for barn/unge i Bydel Stovner som ikke er aktive». Søknaden ble innvilget.

Stovner SK var funnet attraktiv som samarbeidspartner, og tankene passet som hånd i hanske til filosofien om å kunne gi flere et tilbud om fysisk aktivitet. Klubben ønsket å komme i gang ganske snart med et lavterskeltilbud, og det så ikke så greit ut med tanke på å reise til Veitvet eller Metrosenteret for å trene med ungene. Men, det ble straks mer aktuelt da tilbudet om å komme i gang med «Carpet Bowls» (teppebowling) dukket opp. Det er noe vi kan gjøre i de idrettshallene vi har driftsansvar for. Carpet Bowls er testet ut i Stovnerhallen, og er omtalt i en annen artikkel på våre hjemmesider.Stovner Vgs med bredde- og idrettsklassen er allerede med i prosjektet med flere jenter og gutter som får fordypning i bowling. De som ønsker kan ta Bowling-knappen og trener/lederkurs.

Stovner Skole sine AKS-elever er allerede med i et samarbeid med Stovner SK via BIOS-prosjektet (Bevegelsesglede i Osloskolen). Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo idrettskrets og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Med «Stovnerprosjektet 2023» i bowling blir det naturlig at idretten er en normal del for Stovner Skole sine elever.

Svaret på spørsmålet Bowling i Stovner SK? = ja.


Kick-Off for «Stovnerprosjektet 2023»

Generalsekretær Kirsten Wille i Norges Bowlingforbund ønsket velkommen til Kick-Off.


John Walstad, hovedstyremedlem og leder i volleyballgruppa i Stovner SK, og lærer på Stovner Vgs er engasjert i «Stovnerprosjektet 2023». Han orienterte om prosjektet.


Norges Bowlingforbund hadde sendt ut en pressemelding med tittelen «Ingen sitter på benken i Bowlingforbundets inkluderingsprosjekt», hvor det ble invitert til Kick-off for «Stovnerprosjektet 2023». Der kunne man se at det var gjort en god jobb i forkant for å vekke interesse hos personer i sentrale posisjoner for vårt arbeide. Vi nevner i fleng statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Gry Haugsbakken, Oslos byrådsleder Raymond Johansen, idrettspresident Berit Kjøll og idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai.

I pressemeldingen var det nevnt spesielt at «jenter som ikke får trene av kulturelle årsaker når de kommer i puberteten» er i målgruppa. Dette er begrunnet med «I bowling kan alle spille, de slipper å skifte klær og jenter kan spille på egen bane. Familien kan også være med på trening eller spille samtidig.»


Det synes å være god stemning rundt bordene.


Gjestene som kom var tydelig interessert i prosjektet, og ikke noe mindre etter å ha hørt Johns redegjørelse for det. De hadde fine hilsener og gode ønsker til det videre arbeidet. Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet har sammen med OBOS og noen stiftelser spyttet i kassa med drøye 800.000 kroner. Raymond Johansen skjønte godt det med mangelen på bowlingbaner. Han fortalte at hvis Oslo skulle ha samme dekning på idrettsanlegg som resten av landet i forhold til folketallet, er det mangel på 500 anlegg i Oslo. Selv om han er politiker, er han edruelig og kan ikke love at han skal bygge alle. Det hadde vært flott om han kan få med noen bowlingbaner i hallene han skal bygge.


Generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets og generalsekretær Kirsten Wille i Norges Bowling-forbund har sikkert mye å prate om med hensyn til rekruttering, økonomi, anleggssituasjonen, og praktisk drift i klubbene.


Mens de voksne hadde gått gjennom prosjektets innhold, behov og intensjonene for det videre arbeidet, hadde ungdommer fra Stovner Vgs, og barn fra AKS Stovner Skole vært i hallen og spilt. Og nå var det på tide at de voksne tok seg dit inn og spilte noen omganger med ungene.

Det var full rulle på banene, og ungene var utrolig flinke til å behandle de tunge bowlingkulene.


Ungene hadde fått innføring i spillet av svært kompetente instruktører, landslagsspillerne Heide Thorstensen og Sanne Ørdal.


Det kriblet litt i fingrene hos de voksne etter å prøve seg mot de ivrige ungene.


Statssekretær Gry i fint driv. Hun har helt sikkert spilt bowling før.


Omer Bhatti synes prosjektet er et godt tiltak, og har tatt på seg rollen som ambassadør for «Stovnerprosjektet 2023». Han synes det er fint å skape et utvidet tilbud med hensyn til fysisk aktivitet, slik at flere kan delta, og ikke blir hemmet fordi det bare tilbys fotball. Mangfold er et gode.


Girlpower


Tommel opp for bowling.


Klær er ingen hindring i bowling. Her kastes kula for en spare.


Et så stort arrangement som Kick-Off til «Stovnerprosjektet 2023» trengte en del frivillige. Prosjektleder John Walstad hadde fått med sine egne barn, Victoria og Andreas, til å være verter. De var tidlig ute, så det ble anledning til noen omganger med bowling.


Stovner SKs Jojo var også med i frivilligteamet. Her benytter hun anledningen til å få noen tips av juniorlandslagsspilleren Sanne Ørdal.


Svein Sikle, nestleder i Stovner SK, er her flankert av Malin S. Feldt fra BIOS AKS Stovner Skole, og flere ganger verdensmester i bowling Arne Svein Strøm.


Bowling er en vinner.

Sjekk ut lenka for en fin opplevelse fra Kick-Off for «Stovnerprosjektet 2023»


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.