Trenerforum med god oppslutning

Postet av Frank Eilert Fossum den 17. Mar 2022


Koronaviruset har hatt en betydelig virkning på aktiviteten i idrettslagene. Det dreier seg om alt fra amputerte treninger, om noen i det hele tatt, til frafall av spillere. Men også andre gjeve aktiviteter ble borte, som turneringer og sosiale tilstelninger i klubbene.

I klubben kom vi i 2017 i gang med Trenerforum for fotballen. Kjell Sverre Hansen Wold hadde kommet inn som A-lagstrener, og sportslig leder for breddefotballen. Han så straks behovet for en bedre struktur i hele fotballgruppa. Det beste stedet å begynne er selvfølgelig med trenerne. Derfor startet han med å planlegge et Trenerforum. I april 2017 ble det første avholdt, og i oktober samme år ble det andre avholdt.

Det tok litt tid før det neste skulle avholdes, og da var viruset dukket opp, og alt annet ble slått ned.

Nå er det altså muligheter for å drive normalt igjen. Fotballsesongen starter i løpet av kort tid. Stovner SK har mange lag som skal spille, og det er mange nye, unge trenere som trenger veiledning i praktiske ting som gjelder driften av lagene, og selvfølgelig det alle helst vil holde på med: Arbeidet på feltet.

Det ble innkalt til trenerforum på Rommensletta i det nyoppusset klubbhuset. Og det var veldig god oppslutning.

Agendaen for dagen var lagt opp til mest informasjon. Det gjaldt grunnleggende ting som politiattester, utstyr og mye mye mer. Men, det ble også litt fotball!


Espen Myrbakken, leder av Fotballgruppa, gikk gjennom de praktiske detaljene rundt lagene. Medlemshåndtering, FIKS, rutinene rundt kampene, så som lagoppstillingene, kamprapporter, personlig utstyr og medisinkoffert. Han var også opptatt av holdninger. At trenerne og lagledelsen måtte for eksempel ta fatt i stygt språk.


Kjell Sverre fortalte hvordan han så for seg samarbeidet med trenerne, og eventuelle føringer i felles spillestil i årgangene. Men det skal ikke være et rigid regime. Det må for eksempel tas hensyn til hvilket spillermateriell som er i lagene. Han kom inn på hvordan treninga skulle arte seg. Fra det å hilse på hver enkelt ved ankomst, påse at alle kom med ved at treneren valgte hvem som skulle trene med hverandre. Gjøre ting på en måte som gjorde at alle ble kjente. Avslutningen på treninga er også viktig. Finn på noe gøy helt til slutt, få i gang latteren. Det er de treningene som huskes best. Som Espen var han også innom holdningene og språket. Å slenge ut av seg et «morrapuler» på banen er en søknad om å få rødt kort. Kjell syntes heller ikke noe om å bruke for mye tid på dommeren. Det er også en ting som bidrar til dårlige holdninger.


Det var gledelig mange tilstede, godt og vel 20 stykker, hvorav tre var jenter. Og det var en fin blanding av trenere med flere tiårs praksis, og helt nye rett fra idrettslinja på Bjerke Vgs. Nå er det om å gjøre at disse får anledning til å møtes litt ofte, bli kjent med hverandre. Trenerne var taleføre og hadde gode spørsmål.

Et nytt trenerforum er planlagt. Der vil et lag kjøre ei hel treningsøkt for alle trenerne. Dette kommer vi til å følge tett, og kommer tilbake så snart vi vet noe mer.


Det har vært litt utvikling i deltakelsen på trenerforumene de siste 13 årene:

En lyttende forsamling i april 2017.


Det var god stemning også i juni 2009, da sportslig leder Thomas Engebretsen (t.h.) hadde invitert alle trenerne, og de som dukket opp var (t.v.) Glenn Løken og Kenneth Lødding.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.