Ungdomsrådet – positivt første møte

Postet av Frank Eilert Fossum den 31. Okt 2021Barn og ungdom utgjør den største delen av medlemmene i Stovner SK. Det er naturlig for en breddeklubb. I lang tid har det vært gjort forsøk på å få ungdommen i tale for å få høre deres synspunkter på klubbdriften. Det har vært vanskelig å få til noen varige fora. Men det ble et gjennombrudd i forbindelse med sammenslåingen av Rommen SK og Vestli IL til Stovner Sportsklubb.

Stovner SKs første styre bestemte at klubben skulle søke om å bli tatt opp i OIKs program «Naboklubb». Programmet stiller en rekke krav til klubbene som vil være med. Deriblant at klubben skal opprette et Ungdomsråd bestående av ungdommer i alderen 13–25 år.

Man kan si at det første tegnet på Stovner SKs ungdomslinje kom på det første ordinære årsmøte 20. april 2021. Der ble 24-årige Than Trang Thi Tran valgt til styreleder, og hun fikk med seg jevngamle Stian P. Wammer og Yessenia Anchissi. Resten av styret ble balansert med «gamlingene» Svein A. Sikle og Jan Erik Tallhaug. Varamedlemmet, Frank E. Fossum, hører med i den siste gruppa. Det må også nevnes at Valgkomiteen for kommende årsmøte i 2022 ble satt sammen med kun unge medlemmer.

Yessenia fikk oppgaven med å få i gang Ungdomsrådet. Hun ba gruppelederne om å skaffe to ungdommer fra hver gruppe. I juni hadde hun fått åtte navn. Hun innkalte til møte i høst. Det viste seg at flere av dem som hadde sag ja, hadde sluttet i løpet av sommeren. Det ble en ny runde for å få samlet deltakere til det første møtet.

28. oktober møttes en fin gjeng i Stovnerhallen. Fra Allidretten møtte Zara Hussein og Christian Ocampo. Volleyball var representert med Vilde Sogn. Adelina Bicanic måtte melde forfall til dette møtet. David Vo Le møtte fra Fotball. Det mangler en representant fra Fotball og to fra Dans. De regner vi er på plass til neste møte. Yessenia er styrets kontaktperson, og Frank er hennes vara.

Møtet ble veldig positivt, med engasjerte deltakere. Det viste seg at alle har erfaring fra organisasjonsarbeid. Dagens agenda var kort: Punkt 1 var introduksjon av prosjektet og av personene. De var klare i sine ønsker om fysiske aktiviteter kombinert med sosial omgang. Ikke bare på gruppenivå, men for den samlede klubben. På den måten vil medlemmene bli kjent med hverandre over idretts-, kjønns-, og aldersgrenser. Slik vil klubbtilhørigheten bygges.

Punkt 2 var informasjon om lederkurs for ungdom i regi av OIK på Sørmarka. Kurset går over 3 dager. Alle fire vil være med. Dette er svært positivt for dem. Gir dem god kompetanse, og gjør seg godt på CVen. Og klubben har bruk for den kompetansen.

Dette var en svært positiv opplevelse, og vi ser fram til neste møte med ungdommene i Ungdomsrådet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.