Referat årsmøte 2021

Postet av Frank Eilert Fossum den 22. Apr 2021

Elisabeth, Svein, Ivan, Jorunn og Frank (representert ved Olajakka), synes fornøyde med gjennomføringen av Stovner Sportsklubbs første ordinære årsmøte.


Koronapandemien har virkelig utfordret alle mennesker i de nære familiefunksjoner, men også i høyeste grad de samfunnsoppgaver vi har. Det gjelder både i jobb og de frivillige oppgaver vi har tatt på oss for å bidra til samfunnets beste. Koronaen har tvunget oss ut av komfortsonen. I hvert fall undertegnede! Det var det vi skulle testes på når vi skulle avholde det første ordinære årsmøtet i Stovner Sportsklubb, og måtte gjøre det på Teams. En klok, men kanskje litt vel engstelig person har sagt «nittini prosent av alle mine bekymringer ble det aldri noe av». Og slik følte vi det, og tolket det på responsen fra møtedeltakerne da årsmøtet var over.

Bortsett fra hva som kunne hende av tekniske feil og dårlig møteledelse, var det ingen kontroversielle saker til behandling som skulle skape vanskeligheter for avviklingen. 


Jørgen Wammer, påtroppende leder i valgkomitéen, var til stor
hjelp ved oppkoblingen av årsmøtet på nettet, og andre praktiske
oppgaver.


Årsmøtepapirene hadde vært lagt ut på nettsidene i rett tid. De viste svært gode økonomiske resultater, som dessverre i noen grad skyldtes den påtvungne lave sportslige aktiviteten.

Budsjetteringen for 2021 har vært en stor utfordring. Ikke bare for uvissheten i når sportsaktiviteten er ordentlig i gang, men også litt med tanke på usikkerheten om hvor mange som har droppet ut av idretten i den lange, kjedelige pausen vi har hatt. Mottiltak mot dette har styret jobbet med i løpet av vinteren. Det gjelder i forhold til hvordan vi skal markedsføre Stovner SKs nåværende tilbud. Etablering av flere idretter er aktuelt.

Det knyttet seg stor interesse til valg av nytt styre. Lederen Elisabeth Myrhol hadde frasagt seg gjenvalg, det hadde også varamedlem Karin Brekke gjort. Frank E. Fossum ønsker å trappe ned. Valgkomitéen ved lederen Tove Stenseng hadde gjort en god jobb, preget av ønsket om at yngre krefter bør komme til. Den kvinnelige ledelsen av styret ble behold ved at Trang Thanh Thi Tran ble valgt til hovedleder. Svein Sikle fortsetter som nestleder. Styremedlemmer ble Stian P. Wammer, Jan Erik Tallhaug og Yessenia A. H. Anchissi. Frank E. Fossum overtok Karin Brekkes jobb som varamedlem.

Og visst ble styret forynget. Det gamle styret hadde en gjennomsnittsalder på 60,2 år. Nytt styre er 40,6 år i gjennomsnitt. De tre yngste er født i 1997, deriblant den nye hovedlederen. Men det vil bli et hovedstyre med mange erfarne folk, gruppelederne er medlemmer i hovedstyret. Det vil si at Randi Flaten, allidrett; Monique Aarseth, dans; Espen Myrbakken, fotball; Geir Bjarte Sætre, oldermannsligaen; og John Walstad, volleyball, blir med i en sterk ledelse av klubben.

Per Braathen ønsket dessverre ikke gjenvalg i Kontrollutvalget. Heldigvis dukket Norvald Mo fram som et godt alternativ. Han har vært varamedlem siden det konstituerende årsmøtet. Kontrollutvalget består nå av Lasse Erik Johannessen og Norvald Mo. Varamedlem er Rune Wie.

Ny valgkomité for 2022 ble valgt: Leder Jørgen P. Wammer og medlemmene Kissma Kamara og Maria Madsen. Varamedlem: Thanuran Thabothayan.

Årsmøtet ble rundet av med utdeling av 5 årsdiplom til Bjørnar Back Johansen og Randi Arnlaug Sveen Nielsen.

Svein Sikle overrakte blomster og pene ord til Elisabeth Myrhol for hennes innsats gjennom mange år for idretten i Bydel Stovner. Karin Brekke fikk også fortjente blomster og takk for engasjert og deltakende innsats.


Det var adskillig annerledes befolket i Stovnerhallen i det konstituerende årsmøtet til Stovner SK i september 2020. Deres beslutning om sammenslåing av Rommen SK og Vestli IL synes allerede nå å være en klok beslutning.


Signert årsmøteprotokoll kan du lese her:

Protokoll årsmøte 20.04.2021_SIGNERT.pdf
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.