Innskjerpede Koronarestriksjoner fra 23. januar 2021

Postet av Frank Eilert Fossum den 25. Jan 2021

Vi ble så glade når meldingen kom om at det skulle åpnes for aktiviteter på idrettsarenaene igjen!

Så gikk det bare et par dager, og da gikk det i svart igjen. Ingenting felles ble tillatt. Foreløpig gjelder restriksjonene t.o.m. 31. januar.


Her er de innskjerpede koronareglene fra Oslo idrettskrets:


Oslo kommune v/Bymiljøetaten har send ut følgende e-post:

Fra: Lars Flydal <lars.flydal@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: lørdag 23. januar 2021 10:58
Til: Lars Flydal <lars.flydal@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Inge Ove Solberg <inge.solberg@bym.oslo.kommune.no>
Emne: Stans i all aktivitet på kommunale idrettsanlegg

Hei,

Som følge av den uoversiktlige situasjonen med spredning av det muterte koronaviruset, er vi dessverre nødt til å stenge alle idrettsanlegg, både innendørs og utendørs, for alle aldersgrupper inkludert toppidretten fra og med 23.01, kl. 12:00. 

Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, forbys. Dette innebærer at alle treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Bymiljøetaten har stengt alle kommunens utendørsanlegg for organisert aktivitet og konkurranser. Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter helgen.

Med vennlig hilsen

Lars Flydal
Idrettsforvalter
+47 416 13 551

Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
Idrett nord

oslo.kommune.no
Sentralbord: 23 48 20 30


Etter kort tid dukket denne presiseringen opp:

Fra: Lars Flydal <lars.flydal@bym.oslo.kommune.no>
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 08:39
Til: Lars Flydal <lars.flydal@bym.oslo.kommune.no>
Kopi: Inge Ove Solberg <inge.solberg@bym.oslo.kommune.no>
Emne: Informasjon om kommunale idrettsanlegg

Hei, 

Med bakgrunn i lørdagens informasjon om stenging av idrettsanlegg, ønsker vi å presisere noen punkter. Dette er en felles e-post som sendes til alle BYMs driftsavtaleparter, så det kan være at en del informasjon som ikke nødvendigvis er aktuell for «deres» anlegg:

-          På de utendørsanleggene som er vinteråpne/har vinterdrift ønsker vi at lysene slås på til vanlig tid (dvs. ca. 1600). Lysene slås av automatisk 22.15. For de av klubbene som har vinterdrift er det opp til klubbene selv om de ønsker å brøyte kunstgressbanen i henhold til vinterdriftskontrakt.

-          Utdanningsetaten bestemmer hvordan skolenes bruk av idrettshaller fungerer. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har fått en avklaring fra Utdanningsetaten. 

-      Utendørs idrettsanlegg kan brukes til egenorganisert aktivitet alene eller sammen med den enkeltes husstand/kohort eller nærkontakt, så lenge det overholdes 2 meters avstand til andre husstander/kohorter. Alle brukere er personlig ansvarlig for å følge disse retningslinjene, og vi forventer ikke at dere skal håndheve disse retningslinjene mot privatpersoner. Men dersom dere observerer at retningslinjene ikke blir fulgt, ber vi om en tilbakemelding. Retningslinjene blir forløpende vurdert, og dersom vi opplever at retningslinjene ikke blir fulgt eller flere mennesker samles samtidig, vil anlegget bli stengt.

Mer informasjon om regler og retningslinjer finner dere her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/.

Driftere av kunstisbaner vil få en egen e-post med informasjon om videre drift av disse.

Med vennlig hilsen
Lars Flydal
Idrettsforvalter
+47 416 13 551

 Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
Idrett nord
oslo.kommune.no
Sentralbord: 23 48 20 30

 

  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.