STOVNER SK ÅRSMØTE 2024 – MØTEDOKUMENTENE

Postet av Stovner Sportsklubb den 13. Mar 2024

Velkommen til årsmøte tirsdag 19. mars, kl. 19.00–20.30. Møtet avholdes i klubbhuset på Jesperud.

Medlemmer som har fylt 15 år og vært medlem i minst en måned, og har betalt medlemskontingent, har stemmerett. 

Støttemedlemmer har forslagsrett og stemmerett.

Styret anbefaler at de som har barn under 15 år melder seg inn i klubben som støttemedlem slik at de får formell innflytelse på klubbens arbeide til beste for deres barn.

Nedenfor er det lenker til saksliste og andre møtedokumenter:

Forretningsorden 19_03_2024.pdf

Årsmøte_Saksliste 2024.pdf

Årsberetning 2023 - Stovner Sportsklubb.pdf

Årsrapport Allidrett 2023.pdf

Årsmelding 2023 Badminton.pdf

Årsberetning Basketball 2023.pdf

Årsrapport for 2023 Dans.pdf

Årsberetning Fotball 2023.pdf

Årsmelding 2023 Oldermannsligaen.pdf

Årsmelding 2023 Volleyball.pdf

Årsoppgjør 2023 - Stovner Sportsklubb.pdf


Budsjett for 2024 og valgkomiteens innstillinger legges fram på årsmøtet.
Vinterferieuka 2024 blir gøy!

Postet av Stovner Sportsklubb den 16. Feb 2024


I samarbeid med gode støttespillere tilbyr vi masse GRATIS aktiviteter i vinterferien. 😄👍🏼


Kort oppsummert:
Åpen Stovner Idrettshall
• Jentecamp
• Bowling m/pizza, for barn/unge, personer m/nedsett funksjonsevne, familier og jenter
• 60+ volleyball og Carpet Bowle
• Foredrag med sunn idrett

Se detaljene vedrørende aktivitetene nedenfor i annonsen som ble rykket inn fredag 16. februar i Akers Avis Groruddalen. Vær oppmerksom på at noen aktiviteter er det begensa plasser på/påmelding.


Stovner Sportsklubb – sammen skaper vi minner for livet. 
● Idrett Uten Alkohol ● Comet Sport Lillestrøm ● Oslo Idrettskrets ● Stovner Sportsklubb Volley
● Stovner Sportsklubb Badminton ● Stovner Sportsklubb Basketball ● Stovner Sportsklubb Fotball
● Skattkammeret Stovner ● Barn og familier på Stovner – aktiviteter og info ● Norges Volleyballforbund
● Norges Bowlingforbund ● Paraidrett Norge ● Livet på Stovner ● Kirkens Bymisjon, Stovner ● Bufdir 
● Hurtigruta Carglass ● Bydel Stovner


Nedenfor er det et par bildecollager med motiver fra tidligere vinterferieuker og lignende arrangementer:


Det er duket for at du skal få ei fin uke – det er bare å komme seg opp og ut!
Å R S M Ø T E 2024

Postet av Stovner Sportsklubb den 15. Feb 2024


Velkommen til årsmøte tirsdag 19. mars, kl. 19.00–20.30. Møtet avholdes i klubbhuset på Jesperud.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 4. mars.

Dagsorden og årsmøtepapirer blir lagt ut på Stovner SK sine hjemmesider tirsdag 12. mars.

Medlemmer som har fylt 15 år og vært medlem i minst en måned, og har betalt medlemskontingent, har stemmerett. 

Støttemedlemmer har forslagsrett og stemmerett.

Styret anbefaler at de som har barn under 15 år melder seg inn i klubben som støttemedlem slik at de får formell innflytelse på klubbens arbeide til beste for deres barn.
Grip sjansen; skaff deg en fin jobb! Trygghetsvert

Postet av Stovner Sportsklubb den 17. Jan 2024


Stovner SK er glad for initiativet til Norges Fotballforbund Oslo og SaLTo Oslo om å ha trygghetsverter på fotballkamper. Ikke fordi vi tror det er generelt utrygt å gå på kamper. Men når noen ikke tør å gå, eller ikke vil ta med seg barna sine eller la dem gå å se på fotballkamper, vil viten om at det er trygghetsverter tilstede, være det som skal til for at de føler seg trygge.

Er du mellom 20 og 30 år, gutt eller jente, bør du benytte denne anledningen til å få en meningsfylt og morsom jobb med menneskekontakt. Husk søknadsfristen: 9. februar 2024