Valgkomitéen 2021

Årsmøtet i Stovner SK avholdes tirsdag 20. april 2021, kl. 18.30 i Klubbhuset på Jesperud. På grunn av koronasituasjonen kan det hende årsmøtet må avholdes digitalt. Årsmøtet skal velge medlemmer til Hovedstyret, Kontrollutvalg og øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan.

Hovedstyret har opprettet valgkomiteen, som har til oppgave å finne medlemmer til ovennevnte tillitsverv. Valgkomiteen vil at de som har ønske om å delta i ledelsen av klubben, og dermed ha stor påvirkning på hvorledes klubben skal ledes i det neste året, tar kontakt med et av dens medlemmer.
Vet du om andre som kan være aktuelle som kandidater til tillitsvervene, tips oss!

Tove Stensrud

Leder
Mobil: 92 83 03 88
e-post:
2vstens@online.no

Kissma Kamara

Komitémedlem
Mobil: 97 89 34 85
e-post:
kissma.kamara@gmail.com 

Malik Mobashar

Komitémedlem
Mobil: 91 87 31 02
e-post:
malikmobasharm@gmail.com 

Sander Fossum

Komitémedlem
Mobil: 40 76 64 70
e-post:
sanderfossum_00@hotmail.com 

Levert av IdrettenOnline