Hva koster det å være medlem i Stovner SK?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2021:
Senior (20 år og eldre)                                = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)                               = kr. 300,00
Ikke aktive/støttemedlem                          = kr. 200,00
Allidrett, senior (60+)volleyball, Unified = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.

VOLLEYBALL, treningsavgift sesongen 20/21

Senior M/K, alle divisjoner = kr. 1.500,00

Junior 15/17/19 G/J            = kr. 1.000,00

Trimvolley M/K                    = kr.    600,00

Minivolley 

(født 2008 og senere)         = kr.    500,00


(Nedenstående er et eksempel fra fotballavdelingen. Hver gruppe har på sine hjemmesider oversikt over treningsavgift og eventuelle andre kostnader de må ha dekning for.)

Treningsavgift 2021:
Jenter
7 år og yngre        = kr. 1.250,00
8 –10 år                 = kr. 1.400,00
11–12 år                = kr. 1.850,00
13–16 år                = kr. 2.400,00
17–19 år (junior)   = kr. 2.650,00
Senior A                = kr. 4.850,00
Senior B/Old Girls = kr. 2.100,00

Gutter
7 år og yngre         = kr. 1.400,00
8 –10 år                  = kr. 1.550,00
11–12 år                 = kr. 2.000,00
13–16 år                 = kr. 2.550,00
17–19 år (junior)    = kr. 2.800,00
Senior A                 = kr. 5.000,00
Senior B/Old Boys = kr. 2.250,00

Levert av IdrettenOnline