Hva koster det å være medlem i Stovner SK?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2021:
Senior (20 år og eldre)                                = kr. 400,00
Junior (19 år og yngre)                               = kr. 300,00
Ikke aktive/støttemedlem                          = kr. 200,00
Allidrett, senior (60+)volleyball, Unified = kr. 200,00


Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene. Prisene er foreløpig ikke klare.

(Nedenstående er et eksempel fra fotballavdelingen. Hver gruppe har på sine hjemmesider oversikt over treningsavgift og eventuelle andre kostnader de må ha dekning for.)

Treningsavgift 2021:
Jenter
7 år og yngre        = kr. 1.250,00
8 –10 år                 = kr. 1.400,00
11–12 år                = kr. 1.850,00
13–16 år                = kr. 2.400,00
17–19 år (junior)   = kr. 2.650,00
Senior A                = kr. 4.850,00
Senior B/Old Girls = kr. 2.100,00

Gutter
7 år og yngre         = kr. 1.400,00
8 –10 år                  = kr. 1.550,00
11–12 år                 = kr. 2.000,00
13–16 år                 = kr. 2.550,00
17–19 år (junior)    = kr. 2.800,00
Senior A                 = kr. 5.000,00
Senior B/Old Boys = kr. 2.250,00

Levert av IdrettenOnline