Bookingkontakt

Stovner SK har til utleie lokaler i klubbhuset på Jesperud og i klubbhuset på Rommensletta.

Randi Flaten

Bookingkontakt Jesperud

Mobil:48 07 20 08
e-post:
randi_flaten@hotmail.com

Espen Myrbakken

Bookingkontakt Rommensletta

Mobil: 90 75 69 11
e-post:
espen.myrbakken@tibnor.com