Ungdomskomitéen 2024 –
Medlemmene er ikke valgt ennå

Stovner SK har, som en del av Naboklubbskravet, opprettet en Ungdomskomité bestående av ungdommer fra de forskjellige gruppene. Mandatet er . . . 

Åpent

Allidrett
Komitémedlem
Mobil: 97 74 46 85
e-post:
jorgen1706@osloskolen.no

Åpent

Fotball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Allidrett
Komitémedlem
Mobil: 97 89 34 85
e-post:
kissma.kamara@gmail.com 

Åpent

Fotball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Dans
Komitémedlem
Mobil: 47 61 18 26
e-post:
Mmadsen@hotmail.com

Åpent

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Dans
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com