Valgkomitéen 2024

Årsmøtet i Stovner SK avholdes i mars 2024, kl. 18.30 i Klubbhuset på Jesperud. Årsmøtet skal velge medlemmer til Hovedstyret, Kontrollutvalg og øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan.

Hovedstyret har opprettet valgkomiteen, som har til oppgave å finne medlemmer til ovennevnte tillitsverv. Valgkomiteen vil at de som har ønske om å delta i ledelsen av klubben, og dermed ha stor påvirkning på hvorledes klubben skal ledes i det neste året, tar kontakt med et av dens medlemmer.
Vet du om andre som kan være aktuelle som kandidater til tillitsvervene, tips oss!

Stian P. Wammer

Leder
Mobil: 46 96 11 12
e-post:
st_ti_an@hotmail.com

Maria Madsen

Komitémedlem
Mobil: 47 61 18 26
e-post:
Mmadsen@hotmail.com

Kommer ny

Komitémedlem
Mobil: 93 02 07 44
e-post:
martsag06@gmail.com

Kommer ny

Komitémedlem
Mobil: 93 02 07 44
e-post:
martsag06@gmail.com