Politiattester

trener5.jpg

Foto: Eirik Førde

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Søknad om politiattest gjøres via søknad med innlogging (BankId eller Min ID). Merk: Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Vil du vite mer om ordningen finnes det på Norges idrettsforbunds sider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Framgangsmåte

1. Kontakt Gruppelederen på e-post for å få «Bekreftelse på formål med politiattest». Oppgi navn, fødselsdato og hvilket lag og idrett det gjelder. Når du har fått pdf-skjema i retur følger du lenken for å søke.

2. Lenke til søknadsside.

3. Logg inn med Min ID eller BankId

4. Fyll ut skjema og legg ved mottatt bekreftelse fra Stovner SK.  Velg Kategori: Frivillige organisasjoner og Formål: Se tilsendt skjema.

5. Behandlingstiden er normalt 2 uker.  Etter at du har mottatt politiattesten må den snarest fremvises personlig (med legitimasjon) til klubbens kontaktperson: Agnieszka Klich-Stec, mobil 46 27 49 64.

Innhenting av politiattest er gratis. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder når du viser den til den som krever attesten. Du kan ikke kreve ny politiattest senere hvis personen fortsatt har samme stilling eller verv. Du kan kreve ny politiattest hvis personen får ny stilling, eller hvis det har vært et opphold i jobben eller vervet over tid. 


Alle under 18 år må bruke gammel ordning

Attesten fylles ut (underskrives av foresatt også) og denne (original) leveres/sendes til klubbens kontaktperson.  Når søker får den tilbake må den vises frem til klubbens kontaktperson.

Skriftlig søknad finner du her.  

Mer informasjon om ordningen finnes på idrettsforbundet.no