Hva koster det å være medlem i Stovner SK?


Medlemskostnadene består av to deler: Medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens Årsmøte, som er Stovner SKs høyeste organ.
(Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. De som er over 15 år og har vært medlemmer i minst en måned har stemmerett.)


Medlemskontingent 2024:
Senior (20 år og eldre)                               = kr. 400,00
Barn/junior (opp til t.o.m. 19 år)              = kr. 200,00

Trenere/lagledere (alle grupper)              = kr. 200,00

Allidrett, senior volleyball (60+), Unified = kr. 200,00

Ikke aktive/støttemedlemmer                  = kr. 200,00

Æresmedlemmer                                        = kr.     0,00Treningsavgiften er det styret som fastsetter etter innstilling fra gruppestyrene.

ALLIDRETT, Treningsavgift 2024:
Barnehagebarn     = kr. 400,00 (for hele året)
Skolebarn              = kr. 400,00 (for hele året)

Treningsavgiften kan deles i to. Slik at man betaler kr. 200,00 ved oppstart, og kr. 200,00 ved oppstart av neste semester.

Medlemskontingenten betales i sin helhet ved oppstart.


DANS, Treningsavgift 2021:
Surreal Crew         = kr. 1.100,00 (i det blå)
Barn/Ungdom      = kr. 1.100,00 (i det blå)


FOTBALL, Treningsavgift 2021:
Gutter / Jenter
7 år og yngre        = kr. 1.100,00
8 –12 år                 = kr. 1.600,00
13–16 år                = kr. 2.500,00
17–19 år                = kr. 2.800,00
Senior B, C            = kr. 2.000,00
Senior A                = kr. 3.000,00
Senior B                = kr. 1.500,00


VOLLEYBALL, treningsavgift sesongen 20/21

Senior M/K, alle divisjoner = kr. 1.500,00

Junior 15/17/19 G/J            = kr. 1.000,00

Trimvolley M/K                    = kr.    600,00

Minivolley 

(født 2008 og senere)         = kr.    500,00