Hovedstyret og daglig leder

Hovedstyret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer. Disse fem danner Arbeidsutvalget.
Gruppene er representert i Hovedstyret med gruppelederne. Hovedstyret har et varamedlem.

Click me

Mariann Staxrud Utstumo

Daglig leder
Mobil: 92 92 00 45
e-post:
mariann@stovnersk.no

Andreas Svanes


Styremedlem
Mobil: 46 78 16 08
e-post:
Andy3655@gmail.com

Randi Flaten

Leder Allidrett og Dans
Mobil: 48 07 20 08
e-post:
randi_flaten@hotmail.com

Foday Kissma Kamara

Leder Basketball
Mobil: 97 89 3485
e-post:
kissma.kamara@gmail.com

Jørgen Wammer

Leder Volleyball
Mobil: 97 74 46 85
e-post:
jorgen.wammer@osloskolen.no

Svein Sikle <<<<<<<<<<<

Styreleder
Mobil: 90 96 15 02
e-post:
ssikle@online.no

Hassan Mohammed Abdi

Styremedlem
Mobil: 97 15 46 99
e-post:
hassanmohammed500@hotmail.com

Jude Lourderajan Salvadhoor

Leder Badminton
Mobil: 91 77 67 97
e-post:
jude_l@hotmail.com

Espen Myrbakken

Leder Fotball
Mobil: 90 75 69 11
e-post: espen.myrbakken@tibnor.com

Rajee Makesan <<<<<<<<<<<

Nestleder
Mobil: 93 68 87 15
e-post:
ra22as@yahoo.no

Jan Willy Dahlen

Varamedlem
Mobil: 92 69 43 22
e-post:jw-d@online.no

Sumayo Abdukadir Abdi

Leder Bowling
Mobil: 91 19 65 37
e-post:

Ivan Heggelund

Leder Ligaen
Mobil: 90 72 71 88
e-post:
ivan@ekspert.net

Agnieszka Klich-Stec

Styremedlem
Mobil: 46 27 49 64
e-post:
klich1986@gmail.com